Home

Ideeenlijn.nl is de sleutel. Hoe gaan we het doen!!

Mensen zijn heel creatief en kunnen met hun ideeën een belangrijke bijdrage doen gelden voor het oplossen van een probleem of verbetering van een proces of product. Ideeën zijn er genoeg maar hoe komen ze op de juiste plek. terecht. Daar wil ideeenlijn.nl de oplossing voor aandragen. Ideeenlijn.nl kanaliseert en rubriceert de ideeën van mensen en stelt ze per bedrijvensector beschikbaar aan de belanghebbende bedrijven. De mensen die een idee hebben kunnen deze op de website www.ideeenlijn.nl registreren per sector. De bedrijven hebben tegen betaling toegang tot de database van geregistreerde ideeën. Ze hebben toegang tot de geregistreerde ideeen voor de sector waarin ze werkzaam zijn. Het streven is om voor het merendeel van de bedrijven de toegang te regelen via de brancheorganisaties. De top 500 van bedrijven in Nederland wordt rechtstreeks benaderd.